TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Hva gjør vi?

tf kompetanse bistår din bedrift i å nå sine målsettinger.

Med skreddersøm, trening og oppfølging av hver enkelt deltaker, skapes verdier.


At vi som leverandør har inngående kunnskap om våre kunders virksomhet, er en grunnleggende forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. Det å investere tid i gode forberedelser, bidrar til motiverte deltakere med gjennomføringskraft.

Felles for alle våre læringsprosesser er en praktisk tilnærming i form av konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i periodene mellom samlinger der det teoretiske grunnlaget legges. Det er i mellomperioden vi foredler kunnskapen til ferdigheter og det er dette som i størst grad påvirker ønsket måloppnåelse. Her støtter vi den enkelte medarbeider i din bedrift; vi motiverer og korrigerer gjennom innspill og dialog en til en.

Det handler om at den enkelte opplever mestring gjennom positive tilbakemeldinger og bekreftelse på det som fungerer godt. Og selvfølgelig, konstruktive innspill på det som eventuelt oppleves som utfordrende. Trening i mellomperiodene, står helt sentralt i forhold til å optimalisere læringen og realisere måloppnåelse; vi strekker læringsperioden og sikrer derigjennom maksimal effekt.

tf kompetanse arbeider med skreddersydde læringsprosesser innenfor følgende hovedområder:

Kundeservice

Salg

Salgsledelse

Atferd

Ta gjerne kontakt med oss i tf kompetanse, vi er opptatt av dine forretningsbehov