TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Våre Tjenester

tf kompetanse bistår din bedrift i å nå sine målsetninger.

Med skreddersøm og fokus på den enkelte medarbeider oppnås ønskede resultater.

Felles for alle våre læreprosesser er en praktisk tilnærming i form av konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i periodene mellom samlinger hvor det teoretiske grunnlaget legges. Det er i mellomperioden vi foredler kunnskapen til ferdigheter og det er dette som i størst grad påvirker ønsket måloppnåelse. Her kommuniserer vi med den enkelte medarbeider i din bedrift; vi motiverer og korrigerer gjennom innspill og dialog pr e-post eller telefon.

Det handler om at den enkelte opplever mestring gjennom positive tilbakemeldinger og bekreftelse på det som fungerer godt. Og selvfølgelig får de konstruktive innspill på det de eventuelt opplever som vanskelig. Denne treningen i mellomperiodene, står helt sentralt i forhold til å optimalisere læringen og realisere måloppnåelse mht de ønskede resultatene; vi strekker læringsperioden og sikrer derigjennom maksimal effekt.

tf kompetanse arbeider med skreddersydde læreprosesser innenfor følgende hovedområder:

Kvalitetsservice; service og kundebehandling som konkurransekraft

Potensialvurdering; forankret i kunnskap om egen og andres atferd

Salgsmetodikk, målstyrt salgsledelse, offensivt salg

Ta gjerne kontakt med oss i tf kompetanse, vi er opptatt av dine forretningsbehov