TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Hvem er vi?

tf kompetanse er en liten bedrift med store ambisjoner.

Vår brede kunnskap og erfaring innen salg, salgsledelse, service og kundebehandling er din ressurs.

Våre verdier er:

RAUS - vi byr på tid og kunnskap
SOLID - vi er lønnsom og samvittighetsfull

Våre to dyktige medarbeidere har lang og bred kompetanse som danner grunnlaget for læringsprosesser som bidrar til verdiskapning og måloppnåelse i din bedrift.

Tone Fonn

Har snart 40 års erfaring fra arbeid med service og salg innenfor ulike bransjer. De siste 30 årene har hun drevet bedriftsintern opplæring innenfor kundebehandling, salg, salgsledelse, verdiprosesser og relasjonsbygging; med alt som favnes innenfor disse områdene. Tone har i tillegg, i flere år, vært timelærer ved Handelshøyskolen BI.

Tone Fonn

Anders Fonn

Har 20 års erfaring fra arbeid med salg og resultatorientert salgsledelse innen bank og finans.

Anders Fonn

I løpet av disse årene har vi gjennomført bedriftsinterne prosesser innen ulike bransjer, så som bank, forsikring, byggenæring, landbrukssamvirke, kjedebutikker og kjøpesentra - for å nevne noen. Det dreier seg både om butikksalg og oppsøkende salg til nærings- og forbrukersegmentet.