TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Om Oss

tf kompetanse er en liten bedrift med store ambisjoner.

Vår brede kunnskap og erfaring innen salg, service og kundebehandling er din ressurs.

Våre dyktige medarbeidere har lang og bred kompetanse som danner grunnlaget for læreprosesser som kan hjelpe din bedrift i å nå konkrete målsetninger. Per idag er vi to personer, med kontorer i Trondheim og Oppdal:

Tone Fonn

Har snart 30 års erfaring fra arbeid med service og salg innenfor ulike bransjer. De siste 19 årene har hun drevet bedriftsintern opplæring innenfor kundebehandling, salg, salgsledelse og relasjonsbygging; med alt som favnes innenfor disse områdene. Har i tillegg, i flere år, vært timelærer ved Handelshøyskolen BI.

Tone Fonn

Anders Fonn

Har 20 års erfaring fra arbeid med salg og resultatorientert salgsledelse innen bank og finans, hvorav de siste 15 år i Fokus Bank blant annet som banksjef i Oppdal.

Anders Fonn

I løpet av disse årene har vi gjennomført bedriftsinterne proseser innen ulike bransjer, så som bank, forsikring, byggnæring, landbrukssamvirke, kjedebutikker og kjøpesentra - for å nevne noen. Det dreier seg både om salg over disk og oppsøkende salg for privat og offentlig sektor.