TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Salgsledelse

tf kompetanse bistår din bedrift i å nå sine målsettinger.

Med skreddersøm, trening og oppfølging av hver enkelt deltaker, skapes verdier.

Salgsledelse er å skape resultater sammen med sine medarbeidere

Salgsledelse er både krevende og inspirerende. Du skal, blant annet, ivareta rollen som motivator, trener og pådriver for å sikre riktig fart og retning.

Veien mot målet krever struktur, forretningsforståelse, prosess- og produktkunnskap, og ikke minst kunnskap om menneskelig atferd. Hva skal til for at alle skal få brukt sitt potensiale til det fulle?

« Gå tilbake