TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Atferd

tf kompetanse bistår din bedrift i å nå sine målsettinger.

Med skreddersøm, trening og oppfølging av hver enkelt deltaker, skapes verdier.

Atferdsforståelse, forankret i kunnskap om egen og andres atferd

”Kun 15% av din suksess i jobb og arbeid er relatert til kunnskap om fag og produkt. Hele 85% av din suksess kan knyttes til innsikt og kunnskap om menneskelig atferd, motivasjon og drivkrefter..”  – Keld Jensen

Vi er sertifisert på bruk av verktøyene Everything Disc ® fra Wileys og The Five Behaviors of a Cohesive Team™

« Gå tilbake