TF Kompetanse AS

TF Kompetanse AS

Service

tf kompetanse bistår din bedrift i å nå sine målsettinger.

Med skreddersøm, trening og oppfølging av hver enkelt deltaker, skapes verdier.

Service og kundebehandling som konkurransekraft

Hvor legger vi lista i forhold til kundenes forventninger og det vi kan levere?

Kunder er som deg og meg; unike. De har nok også til tider ulike forventninger til deg og din virksomhet, men vi vet en hel del om hva kunder flest vektlegger i møte med en leverandør. Ved aktivt å kombinere denne kunnskapen, med deltakernes erfaringer og virksomhetens rutiner, vil kundene får den opplevelsen de fortjener. Det er ren konkurransekraft.

Også selskaper med et dokumentert godt omdømme og gode rutiner, vil erfaringsmessig ha nytte av å holde fokus på dette og rendyrke både det man allerede er god på og nye elementer, hvor man kan ha forbedringspotensiale.

« Gå tilbake